Radošo partnerību programmas projekts "Iegūst visi"

02.02.2016.

 

 

Projekta nosaukums:  Radošo partnerību programmas projekts "Iegūst visi" 2. kārta

 

Projekta īstenošanas periods: 2015. gada jūlijs - 2016. gada februāris

 

Projekta īstenotājs: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (RDMV)

 

Projekta vadītājs: Jānis Brants, RDMV direktora vietnieks radošajā darbā

 

Projekta partneri: 

 

> RDMV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma un Reklāmas dizaina izglītības programma

 

> Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas komerczinību izglītības programma

 

> SIA Vaidava Ceramics

 

> SIA Stora Enso Packaging

 

> Kurzemes piekrastes viesu nami un zvejnieku saimniecības un Rojas tūrisma informācijas birojs

 

Projekta apraksts:

 

Radošo partnerību programmas (RaPaPro) "Iegūst visi" 2. kārtas projekts apvieno 3 atšķirīgas nozares: dizaina izglītību, uzņēmējdarbības izglītību un ražošanas industriju. Projekts veidots kā secīgs turpinājums iepriekšējam Kultūras ministrijas izveidotajam un finansētajam radošo partnerību programmas projektam, kas tika īstenots kopā ar Vaidava Ceramics un Banku Augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu. Projekta dalībnieki pārsvarā bija skolu audzēkņi un pedagogi, uzņēmumu pārstāvji un meistari, kā arī jomas speciālisti. Projekta pamatā – sadarbība starp RDMV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmu un SIA Vaidava Ceramics, kā rezultātā laika posmā starp abiem RaPaPro projektiem tapis Gada balva dizainā godalgotais Elīzas Sakniņas kvalifikācijas darbs – trauki zivīm "Jūra", kas papildināja uzņēmuma jau ražošanā esošo trauku grupu "Zeme". 

 

Kopdarbam dažādos tā posmos apvienojās vairāki sadarbības pāri: audzēkņi no vienas skolas divām programmām, divas izglītības iestādes, skolas un uzņēmumi, ražotāji un lietotāji. Sadarbībā tapa keramikas darbi - māla bļodas un vāzes, kā arī ikdienā un svētku reizēs lietojami trauki, kuru izveidē iedvesma smelta piejūras reģiona dzīvesveidā un ēšanas paradumos, kā arī tika izveidoti trauku iepakojumu paraugi un grafiskās identitātes risinājumi. Projekta ietvaros tika izzināta māla ieguve un tā sagatavošanas process ražošanai, analizēts keramikas izstrādājumu tirgus pieprasījums, trauku lietošanas paradumi, lokālā ēšanas kultūra, viesu namu prakse ēdienu servēšanā un trauku izgatavošana profesionālā ražotnē.

 

Noslēgumā RDMV Reklāmas dizaina izglītības programmas pedagogi un audzēkņi iekārtoja izstādi Banku Augstskolas Uzņēmējdarbības koledžā un PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas" izstāžu zālē, iepazīstinot ar projekta rezultātiem, projekta norisi fotogrāfijās, aptauju rezultātiem, uzņēmēju un lietotāju viedokli.

 

Projektā "Iegūst visi" 2. kārtā piedalījās 62 dalībnieki, bet projekta aktivitātēs tika iesaistīti daudz vairāk dalībnieki, kas apmeklēja seminārus, devās izpētes ekskursijā un viesu namos izmantoja traukus "Jūra". Rezultātā radīti 140 trauki un 14 zīmolu stāsti un iepakojuma dizains.

 

 

Projekta noslēguma izstāde >

 

Projekta norise >