Radošo darbu konkurss "Ziedoņa zīmē"

02.02.2016.

 

Aicinām Latvijas profesionālo vidējo izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņus piedalīties radošo darbu konkursā "Ziedoņa zīmē"! 

 


Konkursu rīko Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

 

Konkursa temats – „Ziedoņa zīmē”, tēma – Imanta Ziedoņa daiļrade. Konkursa tēma aptver literatūru un mākslu vienojošus aspektus – ierosmes avotu, analītisku izpēti, radošu interpretāciju, stilizāciju, satura bagātību un mākslinieciskā risinājuma oriģinalitāti.

 

Konkursam jāiesniedz:
1) Ziedoņa dzejoļu krājuma „Taureņu uzbrukums” un/vai epifāniju (I, II, III grāmata pēc izvēles) satura un formas analīzē balstītu radošo eseju (100-150 vārdi), kas iekļauj priekšstatus par Ziedoņa spilgto un radošo dzīves un daiļrades ceļu un autora daiļrades tēlus, motīvus un simbolus.
2) eseju tematiski papildinošs mākslas darbs: gleznojums, zīmējums, datoraplikācija, kolāža vai citā vizuālā tehnikā veidota izglītojamā izpratne vai asociatīvs Ziedoņa domu tvērums, kas iekļauj Ziedoņa simbolisko zīmju konceptu.

 

Konkursā ar saviem darbiem aicināti piedalīties profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi, kuri konkursa norises laikā ir 16 - 19 gadus veci.

 


Konkursa darbi iesūtāmi elektroniski Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” laikā no 2016. gada 14. marta līdz 8. aprīlim uz e-pastu: konkurss@rdmv.lv.

 

 

Iesniegtos konkursa darbus vērtēs profesionāla žūrija.


Konkursa laureātu apbalvošana notiks svinīgā pasākumā Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 2016. gada 3. maijā.

 


Konkursa nolikums /PDF/