Esi Tu pats, sāc mācīties tagad!

11.05.2021.

 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC “RDMV”) 20. maijā plkst. 16:00 organizē tiešsaistes tikšanos Zoom platformā par izglītojamo uzņemšanu 2021./2022. mācību gadā.

 

Reģistrēšanās 20. maija Zoom ŠEIT !

 

PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems izglītojamos 4 profesionālās izglītības programmās, kurās tiks apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā pieprasītas prasmes.
 Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās:

 

• Apģērbu dizains

• Grafikas dizains

• Interjera dizains

• Produktu dizains 

 

 

Mācību ilgums ir 4 gadi.

 

PIKC “RDMV” izglītojamajiem ir iespēja saņem Valsts stipendiju, kā arī stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs, konkursos un ERASMUS+ projektos. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Dokumentu iesniegšana no 1.-22. jūnijam, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 K.Valdemāra ielā 139, Rīgā, 101. telpā.


Visiem reflektantiem tiks ņemts vērā vidējais vērtējums mācību priekšmetos un pēc nepieciešamības gala vērtējums šādos mācību priekšmetos:


1. latviešu valoda;


2. matemātika;


3. angļu valoda.

 

Reflektantiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums  (lejuplādēt šeit)


2. Izglītības dokumenta kopija (uzrādot orģinālu)


3. Izziņa par veselības stāvokli (ne vecāku par diviem mēnešiem) 

4. Pases vai elektroniskā identifikācijas kartes (eID) kopija (uzrādot orģinālu)

5. Četras fotokartītes 3x4 cm

6. Ja ir, tad Mākslas skolas izglītības dokumenta kopija


7. Reflektantiem, kuri ir personas ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem – dokumenti, kas apliecina minēto statusu

8. Reflektamtiem, kuri vēlas saņemt vietu PIKC "RDMV" dienesta viesnīcā jāiesniedz iesniegums (lejuplādēt šeit)

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2021./2022.mācību gadam/PDF/

 

Iestājpārbaudījumu kārtošana no 28. līdz 30. jūnijam! 

 

Par iestājpārbaudījumiem:

- Ja iestājpārbaudījumus būs iespēja organizēt klātienē, tad tie notiks Zīmēšanā un Gleznošanā jūnija pēdējā nedēļā;

- Ja iestājpārbaudījumus nebūs iespējams organizēt klātnienē, tad neklātienē tiek plānots organizēt testu.

 

Par iestājpārbaudījumiem informācija vēl sekos!

 

 

Kontakti:

(+371) 66154230
E-pasts: rdmv@rdmv.lv