Reklāmas dizains

Reklāmas dizaina izglītības programmā apgūst grafisko dizainu, rada vizuālo koncepciju, zīmē, skicē un izmanto datorprogrammu iespējas, lai radītu konkurētspējīgas idejas reklāmai. Izmantojot kompozīcijas likumsakarības, vizuālos izteiksmes līdzekļus un grafisko valodu, veido arī tēla grafisko identitāti, logotipa dizainu, plakātu dizainu un izstāžu noformējuma dizainu.

 

» Reklāmas dizaineram jābūt radošam, draudzīgam, atvērtam, jāprot strādāt komandā. Svarīga ir laika grafika izjūta, jo dizains ir arī termiņš.

 

Grafiskais dizains ir svarīgs pārdošanas un mārketinga produkts, tāpēc vizuālās reklāmas dizaineriem jāprot sadarboties ar citu jomu speciālistiem sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Lai saglabātu konkurētspēju, nepieciešams sekot līdzi grafiskā dizaina tendencēm, jāapgūst reklāmas drukātajiem medijiem, jāizstrādā grafiskā identitāte un logotipa dizains, jāveido kustīgā reklāma un animācija.

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs reklāmas aģentūrās un dizaina birojos.

 

Seko aktuālajai Reklāmas dizaina informācijai:    

 

 

Informācija atjaunota 15.06.2020.

 

Ruta Linīte

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece, Latvijas Mākslinieku savienības biedre
Izglītības programmas vadītāja


"Jāprot domāt ārpus tradicionālām robežām, izmantot dizainu kā līdzekli sociālām pārmaiņām, sekot līdzi jaunākajām tendencēm. Radošā domāšana un varēšana jābalsta uz veiklu roku, jāprot labi skicēt, jāapgūst dažādi tehniski paņēmieni un "dators" jāizmanto tāpat kā izmantojam šķēres, nazi, zīmuli un dzēšgumiju."

 

Pedagogi
EVERITA UPENIECE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

Dizainere, zīmolvede

KLĀRA GRUNDŠTEINE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.)

INESE VĒRIŅA-LUBIŅA

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.),

māksliniece

IEVA IVANE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

 

GATIS VANAGS

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.arch.), arhitekts,

Latvijas Dizaineru

savienības biedrs

OJĀRS APINIS

Mākslinieks-meistars

RAIMONDS KALĒJS

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), mākslinieks

 

Informācija Vizuālās reklāmas dizaina speciālists /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence pēc vidusskolas /PDF/
Programmas pamatdati /PDF/
Programmas pamatdati_pēc vidusskolas /PDF/