Bibliotēka

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" bibliotēkas pamatuzdevums ir sniegt visa veida atbalstu profesionāla un mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai, nodrošinot visaktuālāko informāciju katrā nozarē. Mūsdienīgā bibliotēkas lasītava ar augstas kvalitātes audio-video sistēmu un ar dizaina programmām aprīkotiem datoriem piedāvā mājīgu, radošu un ērtu vidi gan darbam, gan kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai.

 

BIBLIOTĒKAS ELEKTRONISKAIS KATALOGS

 

PERIODIKA 2019.GADĀ

JAUNĀKĀS GRĀMATAS 2019.GADĀ

FILMU SARAKSTS

 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI

• Brīvpieejas lasītavas izmantošana

• Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā

• Literatūras izsniegšana uz mājām

• Iespēja izmantot datorus - ar interneta pieslēgumu un datorprogrammām

• Bibliotēkas iespieddarbu krāsainu kopiju uz lietotāja papīra vai skenēta materiāla iegūšana autortiesību likumā noteiktajā apmērā - ne vairāk kā 15% no darba apjoma

• Iespēja izmantot Letonikas datu bāzi (piekļuve nodrošināta, ienākot ar E-klases pasi)

• Iespēja izmantot bibliotēkas lasītavu un audio-video sistēmu grupu nodarbībām, iepriekš saskaņojot nodarbību laiku

• Pasākumi: lekcijas, tikšanās, kino pēcpusdienas u.c.

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi /PDF/

 

KONTAKTI

K.Valdemāra iela 139, 216. kabinets

Darba laiks: darba dienās 9:00-17:00

Tālruņa numurs: 67280553

biblioteka@rdmv.lv

ccdddfdffkkjfffffffffnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddffffffffffffffffffffff                                    

INESE BERNĀTE

Bibliotekāre

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

 

INGA GODUNOVA

Bibliotēkas vadītāja

 

 

Informācija atjaunota 11.09.2019.