Pakalpojumi

SAGATAVOŠANĀS KONSULTĀCIJAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM

Sagatavošanas konsultācijas iestājpārbaudījumiem paredzētas ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, VEIDOŠANĀ un KOMPOZĪCIJĀ. Pieteikties nākamajām sagatavošanas konsultācijām var no 2019. gada 10. septembra.

 

Pieprasīšanas veids Adrese Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Maksa par pakalpojumu * Nepieciešamie dokumenti Uzziņas
Klātiene K. Valdemāra iela 139,
Rīga, LV–1013,
203. kabinets

Pirmdiena    

9:00-17:00

Otrdiena      

9:00-17:00
Trešdiena     

9:00-17:00
Ceturtdiena  

9:00-17:00
Piektdiena    

9:00-17:00

50 EUR Maksājuma darījuma izdruka E-pasts:
kanceleja@rdmv.lv
Tālr.
66154232
Elektroniski ** portālā latvija.lv   50 EUR e-iesniegumā norādīt konsultāciju dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un izvēlēto konsultāciju grupu (ceturtdienas vai sestdienas grupa) E-pasts:
kanceleja@rdmv.lv
Tālr.
66154232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksājuma mērķī norādīt: "Par konsultācijām EKK 21399, konsultāciju dalībnieka Vārds, Uzvārds, personas kods". Bankas rekvizītus skatīt šeit.                  

** Apstiprinājumu par ieskaitīšanu saņemsiet savā e-pastā!

 

 

DIENESTA VIESNĪCA

Pieprasīšanas veids Adrese

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

Maksa par

pakalpojumu

Nepieciešamie dokumenti Uzziņas
Klātiene Ēveles 2,
Rīga, LV – 1013

Darbdienas

9.00-17.00

35.00 EUR

1. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" direktoram Alvim Līdakam adresēts iesniegums.


2. Pase vai dzimšanas apliecība.


3. Izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka izglītojamais mācās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.


4. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu.


5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm.


*bāreņiem - jāuzrāda bāreņa apliecība

 

Tālr. 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. 


Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma 2015./2016.m.g.:

 

Ādas izstrādājumu dizains /PDF/

Keramikas izstrādājumu dizains /PDF/

Stikla izstrādājumu dizains /PDF/

Metāla izstrādājumu dizains /PDF/

Tekstilizstrādājumu dizains, Apakšspecializācija Formas tekstils /PDF/

 

Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompteneci /PDF/

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis /PDF/

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā /PDF/

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sniedz bezmaksas konsultācijas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pretendentiem saskaņā ar grafiku:

 

 

Profesionālā kvalifikācija, izglītības programma Konsultants Vieta Laiks Kontakti

Materiālu dizaina speciālists,

Ādas izstrādājumu dizains

Ilizane Grīnberga K.Valdemāra 139, Rīga Otrdiena, 9:00

29210233

ilizane@inbox.lv

Materiālu dizaina speciālists,

Keramikas izstrādājumu dizains

Inese Pētersone Lāčplēša 55, Rīga Trešdiena, 9:00

26467122

inese_petersone@inbox.lv

Materiālu dizaina speciālists,

Stikla izstrādājumu dizains

Inita Ēmane K.Valdemāra 139, Rīga Trešdiena, 9:00

29126280

info@initaemane.lv

Materiālu dizaina speciālists,

Metāla izstrādājumu dizains

Uģis Gailis Lāčplēša 55, Rīga Otrdiena, 15:00

26471922

gailisu@inbox.lv

Materiālu dizaina speciālists,

Koka izstrādājumu dizains

Ervins Pastors Lāčplēša 55, Rīga Pirmdiena, 16:10

29256843

ep13@inbox.lv

Materiālu dizaina speciālists,

Tekstilizstrādājumu dizains

Gunta Apsīte K.Valdemāra 139, Rīga Trešdiena, 13:00

29177043

gapse@apollo.lv

 

Rīkojums par konsultācijām ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai /PDF/

 

 

Informācija atjaunota: 13.09.2019.