Metodiskie materiāli

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Gleznošana /PDF/

Kompozīcija /PDF/

Veidošana /PDF/

Zīmēšana /PDF/

 

APĢĒRBU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Kabatu tehniskais zīmējums" /PDF/

Uzdevums “bezoderes mēteļa izpēte un kopija” mācību priekšmetos “darbs materiālā”, “konstruēšana un modelēšana” un “kvalifikācijas prakse” /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Žaketes tehnoloģija" (vīļu uzlaidnes, līmaudums, līmes eģītes) /PDF/

 

FORMAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

“Ģeometrisku formu kompozīcijas makets” /PDF/

“Dizaina priekšmetu formveides principu pētnieība. Sava, jauna dizaina priekšmeta izveidošana” /PDF/

Attālinātais uzdevums kompozīcijā "Vides objekts" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Konfekte - dāvana - suvenīrs" /PDF/

 

INTERJERA DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Arhitektūras formas gaismas objekta maketā" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Gaismas objekta dizains" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dzīvokļa interjera projekts" /PDF/ 

Metodiskais mācību materiāls "INTERJERA IEKĀRTAS IZVĒLE INTERJERA DIZAINA PROJEKTAM" /PDF/

 

 

KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Dizaina projekts - Keramika interjerā "Keramikas gaismas objekts" /PDF/

“Vāžu grupa izmantojot memphisa grupas dizaina stilistiku” /PDF/

Metodiskais materiāls “Tējas sietiņš” /PDF/

Profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas forma un saturs /PDF/ 

 

PRODUKTU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Kas ir dizains?" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Dizaina disciplīnas /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Dizains vs amatniecība" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Zīmols" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Ko dara produktu dizainers?" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Ilgtspējīgs" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina procesi. Dizaina izstrādes metodes" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina produktu konteksta izpēte. 1. nodarbība" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina produktu kontesta izpēte. 2. nodarbība" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina produktu konteksta izpēte. 3. nodarbība /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Dizaina produktu konteksta izpēte. 4. nodarbība /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis ""Moodboard" - izpētes un iedvesmas kolāža" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Vizuālā identitāte" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Adobe Illustrator. Biežāk lietotie rīki un darbības produkta, idejas attēlošanai un projekta izstrādē"/PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis ""Adobe Photoshop". Produkta un fona attēla apstrāde produkta attēlošanai vidē" /PDF/

 

 

REKLĀMAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis uzdevumam “logotipa dizains” /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis mācību uzdevumam “krāsu mācība” /PDF/

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Viena attēla iespējas" /PDF/

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Raksta un otas veidošana ar vienu elementu" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar rastra grafiku Adobe Photoshop programmā" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar vektorgrafiku Adobe Illustrator programmā" /PDF/

Kas ir reklāma? /PDF/

Logotips /PDF/

Logotipa izstrāde un grafiskais standarts /PDF/

Prezentācija, kadrs, kompozīcijas pamatprincipu ievērošana /PDF/

Grafika un forma. Konstruktīvisms /PDF/

Krāsu mācība /PDF/

Stilizācija /PDF/

Režģa sistēma (GRID SYSTEM) /PDF/

Struktūra /PDF/

 

TEHNISKĀ GRAFIKA

Metodiskais līdzeklis izglītojamo izpratnes attīstīšanai par mērogu lietošanu un nepieciešamību /PDF/

 

ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA

Metodiskais mācību līdzeklis “dizaina zīmējums. Profesionālo prasmju pilnveide.” /PDF/

Metodiskā ievirze dizaina zīmējumā /PDF/

Gleznošanas mācību uzdevumi 1. kursa izglītojamajiem pirmajā pusgadā /PDF/

Mācību priekšmeta "Gleznošana" vadlīnijas /PDF/

Zīmēšana, gleznošana /PDF/

Dizaina skicēšana un zīmēšana. Metodes /PDF/

Materiālu dizaina tehnoloģijas procesi /PDF/

Plenēra skices - gleznošana/PDF/

Plenēra skices - zīmēšana /PDF/ 

 

 

LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA

 

Mācību līdzeklis. Tēmas “Laikmets un personība. 19.gadsimta beigas / 20.gadsimta sākums un Rūdolfs Blaumanis” apguve /PDF/

Mācību līdzeklis. Uzdevumi temata “Valoda un sabiedrība” apguvei /PDF/

Projekts literatūras stundai „Eksistenciālisms postmodernā kontekstā” /PDF/

Biogrāfiskās interpretācijas pieejas izmantojums tēmas „Jāņa Ziemeļnieka personības un dzejas specifika” apguvē /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide - psihoanalīze, Zigmunds Freids /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, arhetipu teorija, Karls Gustavs Jungs /PDF/

Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību priekšmeta apguvē /PDF/

Kultūras vēstures mācību priekšmetu cikla skolotāju projekts „Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību stundā „17.,18. gs. laikmeta aina Kurzemes un Zemgales hercogistē” /PDF/

Mācību līdzeklis "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvēbu līdzeklis" /PDF/

Mācību līdzekļa "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvē" pielikums /PDF/

Mācību līdzeklis "Izglītojamo izpratnes par literatūras veidiem, žanriem, virzieniem un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem pilnveide" /PDF/

 

MATEMĀTIKA

Mācību līdzeklis "Spēļu izmantošana matemātikā" /PDF/

 

ANGĻU VALODA

Jaunas leksikas apguve angļu valodas stundās /PDF/

Ieteikumi skolotājiem darbā ar 21. gadsimta izglītojamajiem /PDF/

Mācību līdzeklis "Mācību stundas  Bildes pret vārdiem? Vārdi pret bildēm?  Pictures versus words? Words versus pictures? plāns" /PDF/

Mācību līdzeklis "Prievārdu izmantošana pēc konkrētiem vārdiem angļu valodā" /PDF/

Writing /PDF/

Mācību līdzeklis "Vārdu veidošana angļu valodā Word Formation Processes in English" /PDF/

Mācību līdzeklis "Angļu latviešu frazeoloģiskā vārdnīca ar uzdevumiem:

I daļa" /PDF/

Mācību līdzeklis "Angļu latviešu frazeoloģiskā vārdnīca ar uzdevumiem:

II daļa /PDF/

 

VĀCU VALODA

Frazeoloģiskmu apguves iespējas /PDF/

Darbības vārda personu galotņu un vārdu secības teikumā apguve /PDF/

Lietvārda daudzskaitļa darināšana /PDF/

Svētki un parašas /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mākslas vēsturē" /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mūzikas vēsturē" /PDF/

 

VĒSTURE

Mācību līdzeklis ''Viduslaiku pilsētas fenomena  skatījums  starppriekšmetu saiknes pielietošanas kontekstā" /PDF/

 

SPORTS

Mācību līdzeklis "Fizisko īpašību attīstīšana ar apļa treniņu" /PDF/

 

 

Informācija atjaunota: 06.02.2024.