Metodiskie materiāli

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Gleznošana /PDF/

Kompozīcija /PDF/

Veidošana /PDF/

Zīmēšana /PDF/

 

KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas forma un saturs /PDF/ 

Mācību priekšmets "Darbs materiālā" /PDF/

Mācību priekšmets "Formas mācība" /PDF/

Mācību priekšmets "Kompozīcija" /PDF/

Mācību priekšmets "Porcelāna apgleznošana" /PDF/

 

REKLĀMAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Viena attēla iespējas" /PDF/

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Raksta un otas veidošana ar vienu elementu" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar rastra grafiku Adobe Photoshop programmā" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar vektorgrafiku Adobe Illustrator programmā" /PDF/

Kas ir reklāma? /PDF/

Logotips /PDF/

Logotipa izstrāde un grafiskais standarts /PDF/

Prezentācija, kadrs, kompozīcijas pamatprincipu ievērošana /PDF/

Grafika un forma. Konstruktīvisms /PDF/

Krāsu mācība /PDF/

Stilizācija /PDF/

Režģa sistēma (GRID SYSTEM) /PDF/

Struktūra /PDF/

 

ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA

Metodiskā ievirze dizaina zīmējumā /PDF/

Gleznošanas mācību uzdevumi 1. kursa izglītojamajiem pirmajā pusgadā /PDF/

Mācību priekšmeta "Gleznošana" vadlīnijas /PDF/

Zīmēšana, gleznošana /PDF/

Dizaina skicēšana un zīmēšana. Metodes /PDF/

 

Materiālu dizaina tehnoloģijas procesi /PDF/

 

LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA

Projekts literatūras stundai „Eksistenciālisms postmodernā kontekstā” /PDF/

Biogrāfiskās interpretācijas pieejas izmantojums tēmas „Jāņa Ziemeļnieka personības un dzejas specifika” apguvē /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide - psihoanalīze, Zigmunds Freids /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, arhetipu teorija, Karls Gustavs Jungs /PDF/

Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību priekšmeta apguvē /PDF/

Kultūras vēstures mācību priekšmetu cikla skolotāju projekts „Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību stundā „17.,18. gs. laikmeta aina Kurzemes un Zemgales hercogistē” /PDF/

Mācību līdzeklis "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvēbu līdzeklis" /PDF/

Mācību līdzekļa "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvē" pielikums /PDF/

Mācību līdzeklis "Izglītojamo izpratnes par literatūras veidiem, žanriem, virzieniem un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem pilnveide" /PDF/

 

MATEMĀTIKA

Mācību līdzeklis "Spēļu izmantošana matemātikā" /PDF/

 

ANGĻU VALODA

Mācību līdzeklis "Mācību stundas  Bildes pret vārdiem? Vārdi pret bildēm?  Pictures versus words? Words versus pictures? plāns" /PDF/

Mācību līdzeklis "Prievārdu izmantošana pēc konkrētiem vārdiem angļu valodā" /PDF/

Writing /PDF/

 

VĀCU VALODA

Lietvārda daudzskaitļa darināšana /PDF/

Svētki un parašas /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mākslas vēsturē" /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mūzikas vēsturē" /PDF/

 

VĒSTURE

Mācību līdzeklis ''Viduslaiku pilsētas fenomena  skatījums  starppriekšmetu saiknes pielietošanas kontekstā" /PDF/

 

SPORTS

Mācību līdzeklis "Fizisko īpašību attīstīšana ar apļa treniņu" /PDF/

 

SAITES

Digitālie mācību līdzekļi

Jeļenas Solovjovas raksti "Dizaina stāsti", 'Aktuāli dizainā", "Dizaina teorija"

Kristīnes Markus raksts "Venēcijas mākslas biennāles vilinājums un Miķelis Fišers"

Kristīnes Markus raksts "Somijas dizaina ikona - Tapio Virkala"

Kristīnes Markus raksts "No Pikaso līdz Kūnsam - pasaules elpa nacionālajā muzejā" 

 

 

Informācija atjaunota: 21.10.2019.