Metodiskie materiāli

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Gleznošana /PDF/

Kompozīcija /PDF/

Veidošana /PDF/

Zīmēšana /PDF/

 

APĢĒRBU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Kabatu tehniskais zīmējums" /PDF/

Uzdevums “bezoderes mēteļa izpēte un kopija” mācību priekšmetos “darbs materiālā”, “konstruēšana un modelēšana” un “kvalifikācijas prakse” /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Žaketes tehnoloģija" (vīļu uzlaidnes, līmaudums, līmes eģītes) /PDF/

 

FORMAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

“Ģeometrisku formu kompozīcijas makets” /PDF/

“Dizaina priekšmetu formveides principu pētnieība. Sava, jauna dizaina priekšmeta izveidošana” /PDF/

Attālinātais uzdevums kompozīcijā "Vides objekts" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Konfekte - dāvana - suvenīrs" /PDF/

 

INTERJERA DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Arhitektūras formas gaismas objekta maketā" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis "Gaismas objekta dizains" /PDF/

 

KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Dizaina projekts - Keramika interjerā "Keramikas gaismas objekts" /PDF/

“Vāžu grupa izmantojot memphisa grupas dizaina stilistiku” /PDF/

Metodiskais materiāls “Tējas sietiņš” /PDF/

Profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas forma un saturs /PDF/ 

 

PRODUKTU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis "Adobe Photoshop. Biežāk lietotie rīki attēlu apstrādei, produktu attēlošanai vidē un projekta izstrādē" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis ""Moodborad" - izpētes un iedvesmas kolāža" /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis “Vizuālā identitāte” /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis “Adobe Illustrator. Biežāk lietotie rīki un darbības” /PDF/

Metodiskaias mācību līdzeklis "Adobe Illustrator. Biežāk lietotie rīki un darbības produkta, idejas attēlošanai un projekta izstrādē" 

Metodiskais mācību līdzeklis "Adobe Photoshop".Produkta un fona attēla apstrāde produkta attēlošanai vidē"

 

REKLĀMAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Metodiskais mācību līdzeklis uzdevumam “logotipa dizains” /PDF/

Metodiskais mācību līdzeklis mācību uzdevumam “krāsu mācība” /PDF/

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Viena attēla iespējas" /PDF/

Metodiskais materiāls Photoshop apgūšanai "Raksta un otas veidošana ar vienu elementu" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar rastra grafiku Adobe Photoshop programmā" /PDF/

Metodiskais materiāls "Pamatkurss darbā ar vektorgrafiku Adobe Illustrator programmā" /PDF/

Kas ir reklāma? /PDF/

Logotips /PDF/

Logotipa izstrāde un grafiskais standarts /PDF/

Prezentācija, kadrs, kompozīcijas pamatprincipu ievērošana /PDF/

Grafika un forma. Konstruktīvisms /PDF/

Krāsu mācība /PDF/

Stilizācija /PDF/

Režģa sistēma (GRID SYSTEM) /PDF/

Struktūra /PDF/

 

TEHNISKĀ GRAFIKA

Metodiskais līdzeklis izglītojamo izpratnes attīstīšanai par mērogu lietošanu un nepieciešamību /PDF/

 

ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA

Metodiskais mācību līdzeklis “dizaina zīmējums. Profesionālo prasmju pilnveide.” /PDF/

Metodiskā ievirze dizaina zīmējumā /PDF/

Gleznošanas mācību uzdevumi 1. kursa izglītojamajiem pirmajā pusgadā /PDF/

Mācību priekšmeta "Gleznošana" vadlīnijas /PDF/

Zīmēšana, gleznošana /PDF/

Dizaina skicēšana un zīmēšana. Metodes /PDF/

Materiālu dizaina tehnoloģijas procesi /PDF/

 

LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA

 

Mācību līdzeklis. Tēmas “Laikmets un personība. 19.gadsimta beigas / 20.gadsimta sākums un Rūdolfs Blaumanis” apguve /PDF/

Mācību līdzeklis. Uzdevumi temata “Valoda un sabiedrība” apguvei /PDF/

Projekts literatūras stundai „Eksistenciālisms postmodernā kontekstā” /PDF/

Biogrāfiskās interpretācijas pieejas izmantojums tēmas „Jāņa Ziemeļnieka personības un dzejas specifika” apguvē /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide - psihoanalīze, Zigmunds Freids /PDF/

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, arhetipu teorija, Karls Gustavs Jungs /PDF/

Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību priekšmeta apguvē /PDF/

Kultūras vēstures mācību priekšmetu cikla skolotāju projekts „Interdisciplinārās saiknes pielietošana mācību stundā „17.,18. gs. laikmeta aina Kurzemes un Zemgales hercogistē” /PDF/

Mācību līdzeklis "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvēbu līdzeklis" /PDF/

Mācību līdzekļa "Datu bāzes letonika.lv resursu izmantojums Jāņa Ziemeļnieka personības aspektu un daiļrades apguvē" pielikums /PDF/

Mācību līdzeklis "Izglītojamo izpratnes par literatūras veidiem, žanriem, virzieniem un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem pilnveide" /PDF/

 

MATEMĀTIKA

Mācību līdzeklis "Spēļu izmantošana matemātikā" /PDF/

 

ANGĻU VALODA

Jaunas leksikas apguve angļu valodas stundās /PDF/

Ieteikumi skolotājiem darbā ar 21. gadsimta izglītojamajiem /PDF/

Mācību līdzeklis "Mācību stundas  Bildes pret vārdiem? Vārdi pret bildēm?  Pictures versus words? Words versus pictures? plāns" /PDF/

Mācību līdzeklis "Prievārdu izmantošana pēc konkrētiem vārdiem angļu valodā" /PDF/

Writing /PDF/

 

VĀCU VALODA

Frazeoloģiskmu apguves iespējas /PDF/

Darbības vārda personu galotņu un vārdu secības teikumā apguve /PDF/

Lietvārda daudzskaitļa darināšana /PDF/

Svētki un parašas /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mākslas vēsturē" /PDF/

Mācību līdzeklis "Starppriekšmetu projekts vācu valodā un mūzikas vēsturē" /PDF/

 

VĒSTURE

Mācību līdzeklis ''Viduslaiku pilsētas fenomena  skatījums  starppriekšmetu saiknes pielietošanas kontekstā" /PDF/

 

SPORTS

Mācību līdzeklis "Fizisko īpašību attīstīšana ar apļa treniņu" /PDF/

 

 

Informācija atjaunota: 19.04.2023.