Noslēdzies Erasmus+ DICE projekts

25.01.2021.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekts "DIversity of CEramics"

Projekta numurs: 2018-1-CZ01-KA229-047984_4

Projekta īstenotājs: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary (Čehija)

Projekta partnerorganizācijas: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola", Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary (Čehija), Lycée Polyvalent Henry Moisand (Francija), Escola Artística de Soares dos Reis (Portugāle)

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2018.-30.12.2020.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 129548.00 EUR

 

2020.gada izskaņā - 30. decembrī noslēdzās Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekts "DIversity of CEramics". Projekta mērķis bija apgūt, attīstīt un uzlabot dalībnieku profesionālās prasmes un kompetences, atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot izglītojamo profesionālās un transversālās prasmes, palielināt izglītojamo iespējas darba tirgū, attīstīt radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot izglītojamo prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt motivāciju mācīties par dažādām kultūrām, palīdzēt izglītojamajiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, rosināt profesionālo mācību priekšmetu pedagogus ieviest un attīstīt jaunas metodes, sniegt pedagogiem iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī veicināt darbu starptautiskās komandās.  

Portugāles, Latvijas, Francijas un Čehijas profesionālās vidusskolas sadarbojās, veidojot, projektējot un ar rokām darinot dažāda veida izstrādājumus no keramikas materiāliem. Visas projekta aktivitātes bija vērstas uz keramikas dažādo ražošanas procesu apskatīšanu un iepazīšanu dažādos Eiropas reģionos. Katra skola iepazīstināja ar sava reģiona īpašajām un atšķirīgajām keramikas tradīcijām un saknēm.

Projektā bija iesaistīti aptuveni divi simti dalībnieku (120 starptautiskās darbnīcās) un tika organizētas septiņas starptautiskās darbnīcas, kuru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar partnerskolu bagātajām keramikas tradīcijām; speciālistu pavadībā izstrādāja jaunus keramikas darbus; pielietoja daudzpusīgas darba metodes; pilnveidoja sociālās un kulturālās kompetences un svešvalodu prasmes.  

Projekta rezultāti:

1) izveidoti keramikas izstrādājumi, kas izgatavoti darbnīcu laikā un ir pieejami mācībām un mācīšanai

2) DICE - DIversity of CEramics - katra valsts uzprojektējusi un izveidojusi DICE modeli, lai parādītu keramikas daudzveidību

3) Izstrādāti darbnīcu videomateriāls "No māla līdz galaproduktam"

4) izstādātas prezentācijas angļu valodā: "Keramikas vēsture", "Tradicionālās formas un raksti", "Keramika 21. gadsimtā - ievērojamākie ražotāji"

5) Tika organizētas vietējās izstādes skolās

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2018.-30.12.2020.

 

Projekta oficiālā tīmekļa vietne 

Mobilitāšu apskati:

Mobilitāte Francijā

Mobilitāte Čehijā

Mobilitāte Latvijā

Mobilitāte Latvijā

Mobilitāte Čehijā