Uzņemšana RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ 2015./2016.MĀCĪBU GADAM

04.05.2015.

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola aicina mācīties kādā no 13 profesionālās izglītības programmām, kurās tiek apgūtas mūsdienu mākslā un dizainā pieprasītas prasmes.

 

Dokumentu pieņemšana notiks no 8. jūnija līdz 29. jūnijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī Informācijas dienā 13.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 - Rīgā, K. Valdemāra ielā 139, 216.telpā.

 

Uzņemam izglītojamos 2015./2016. mācību gadam šādās profesionālās izglītības programmās:

Formas dizains

Interjera dizains

Koka izstrādājumu dizains

Formas tekstils

Struktūras tekstils

Metāla izstrādājumu dizains

Keramikas izstrādājumu dizains

Keramikas izstrādājumu dizains (pēc vidusskolas)

Stikla izstrādājumu dizains

Ādas izstrādājumu dizains

Apģērbu dizains

Reklāmas dizains

Reklāmas dizains (pēc vidusskolas)

 

 

Uzņemam izglītojamos ar pamatizglītību (izglītības programmā „Reklāmas dizains” un "Keramikas izstrādājumu dizains" – arī ar vidējo izglītību).

 

Mācību ilgums ir 4 gadi. Izglītības programmā „Reklāmas dizains pēc vidusskolas” un "Keramikas izstrādājumu dizains pēc vidusskolas" - 2 gadi (ar iegūtu vidējo izglītību).

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie saņem Valsts stipendiju, kā arī ir iespēja stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un stažēšanās projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama skolas sporta zāle, kafejnīca un dienesta viesnīca.


Reflektantiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums.
2. Izglītības dokumenta kopija.
3. Izziņa par veselības stāvokli.
4. Pases vai personas apliecības kopija.
5. Četras fotokartītes 3x4 cm.
6. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
7. Mākslas skolas izglītības dokumenta kopija.
8. Reflektantiem, kuri ir personas ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem – dokumenti, kas apliecina minēto statusu.


Iestājpārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā notiks no 30.jūnija līdz 2. jūlijam.


Iestājpārbaudījumu konsultācijas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā notiks 29. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 K. Valdemāra ielā 139.


Katrā izglītības programmā uzņem personas konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumos iegūto punktu skaitu, pie iegūto punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

 

RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2015./2016.MĀCĪBU GADAM

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

 

SĀC MĀCĪTIES TAGAD! #RDMV