Izglītojamo uzņemšana

Paldies visiem par piedalīšanos iestājpārbaudījumu konkursā, zemāk skatīt uzņemtos reflektantus!

1. Mākslu izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 2023./2024. mācību gada Iestājpārbaudījumu komisija iesaka uzņemt personas, kuras reģistrējušās uzņemšanai Mākslu izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” īstenotajās profesionālās vidējās izglītības programmās. UZŅEMTIE-  SKATĪT ŠEIT.

Stipendijas saņemšana uzņemtajiem reflektantiem - Līdz 1. septembrim nosūtīt savu vārdu, uzvārdu, izglītības programmu un bankas konta Nr. uz e-pastu - zaiga.plivca@kultura.lv

Informāciju par mācību uzsākšanu un 1.septembri skatīt pēc 28.augusta.

Par dienesta viesnīcu informācija sekos, izskatot iesniegumus konkursa kārtībā pēc pieejamajām brīvajām vietām. 

Šogad uzņemšana tiek paredzēta 5 programmās: 

Apģērbu dizains
Produktu dizains
Interjera dizains
Grafikas dizains
Vizuālā māksla

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2023./2024 mācību gadam

Dokumentu pieņemšana no 1. jūnija līdz 26. jūnijam.
K. Valdemāra ielā 139, Rīgā, 216. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9:00-17:00.

Reflektantiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,

(reflektanta un vecāka vai personas, kas īsteno aizgādību pase vai ID karte) jāiesniedz šādi dokumenti:


1. Izglītības iestādes direktoram aizpildīts un adresēts iesniegums ( ja sasniegts 18 gadu vecums) (paraugs) ;

vai

Izglītības iestādes direktoram aizpildīts un adresēts iesniegums ( vecāka vai personas, kas īsteno aizgādību)  (paraugs)
2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
3. Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Izziņa par veselības stāvokli (Veidlapa Nr. 027/u);

5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm;
6. Aptaujas anketa (paraugs).


KONSULTĀCIJA IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM:

26. jūnijā, (laiks tiks precizēts), skolas sporta zālē , K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iestājpārbaudījumi notiks no 2023. gada 27.jūnija līdz 30. jūnijam K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.
Uz iestājpārbaudījumiem jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un uzņemšanas komisijas izsniegtu kartīti ar reflektanta kodu.

Zīmēšanas iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli:
1. Zīmuļi (dažādas cietības pakāpes HB-2B)
2. Līmlente papīra piestiprināšanai
3. Dzēšgumija

Gleznošanas iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli:
1. Krāsas (guašas vai tempera)
2. Otas (dažāda lieluma)
3. Trauks ūdenim
4. Palete apm. 30cm apmērā vai šķīvis krāsu jaukšanai
5. Lupatiņa
6. Papīrs (galda virsmas noklāšanai)

Kompozīcijas iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli:
1. Zīmuļi (dažādas cietības pakāpes)
2. Rapidogrāfi (dažādi izmēri)
3. Skiču papīrs
4. Lineāls ar slīpu maliņu (vilkšanai ar rapidogrāfu)
5. Cirkulis
6. Trīsstūru lineāli (45 un 30x60)
7. Guaša krāsas
8. Otas (dažāda izmēra)
9. Trauks ūdenim
10. Dzēšgumija
11. Lupatiņa

REZULTĀTI

05.07.2023.


PĀRRUNAS

06.07.2023.


GALA REZULTĀTI

07.07.2023.

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.