Izglītojamo uzņemšana

 

!!! Reflektantu sadalījums pa maiņām /PDF/ !!!

 

PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems izglītojamos 4 profesionālajās izglītības programmās, kurās tiks apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā pieprasītas prasmes. Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās:

• Apģērbu dizains

• Grafikas dizains

• Interjera dizains

• Produktu dizains 

 

 

Mācību ilgums ir 4 gadi.

 

PIKC “RDMV” izglītojamajiem ir iespēja saņem valsts stipendiju, kā arī stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs, konkursos un ERASMUS+ projektos. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Dokumentu iesniegšana no 1.-22. jūnijam, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00 K.Valdemāra ielā 139, Rīgā, 2.stāvā 216. telpā (bibliotēkā).


Visiem reflektantiem tiks ņemts vērā vidējais vērtējums mācību priekšmetos un pēc nepieciešamības gala vērtējums šādos mācību priekšmetos:

1. latviešu valoda;

2. matemātika;

3. angļu valoda.

 

Reflektantiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums (lejuplādēt šeit)

2. Izglītības dokumenta kopija (uzrādot orģinālu)

3. Izziņa par veselības stāvokli (ne vecāku par diviem mēnešiem) 

4. Pases vai personas apliecības kopija (uzrādot orģinālu)

5. Četras fotokartītes 3x4 cm

6. Ja ir, tad Mākslas skolas izglītības dokumenta kopija

7. Reflektantiem, kuri ir personas ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem – dokumenti, kas apliecina minēto statusu

8. Reflektamtiem, kuri vēlas saņemt vietu PIKC "RDMV" dienesta viesnīcā jāiesniedz iesniegums (lejuplādēt šeit)

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2021./2022.mācību gadam/PDF/

 

Par iestājpārbaudījumiem:

Iestājpārbaudījumu kārtošana notiks zīmēšanā un gleznošanā, klātienē no 28. līdz 30. jūnijam! 

Reflektanti tiks sadalīti atbilstoši grafikam 6 maiņās. Katram reflektantam pie dokumentu iesniegšanas tiks piešķirts kods.

Reflektantiem būs jāveic šādi 2 uzdevumi:

1. jāzīmē trīs priekšmetu grupas uzstādījumus;

2. jāglezno vairāku priekšmetu – dzīvās dabas (augļi, dārzeņi) un nedzīvās dabas (sadzīves priekšmeti) uzstādījums.

 

Kas jāņem līdzi? Dažāda mīkstuma zīmuļi, otas, guašas krāsas vai akvarelis, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai.

Kā? 22. jūnijā PIKC "RDMV" mājaslapā tiks publicēta informācija ar reflektantu kodiem par iestājpārbaudījumu telpām un precīziem laikiem.

Kad? 28., 29., vai 30. jūnijā.

Kur? K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.

Cikos? No plkts. 9:00 - 16:00 (no plkst. 9:00 - 11:30 1.iestājpārbaudījums (zīmēšana vai gleznošana) un no plkst. 13:30 - 16:00 2. iestājpārbaudījums (gleznošana vai zīmēšana). Jāierodas laicīgi - 30 min. pirms iestājpārbaudījumu norises.

Kas jāņem vērā? Uz iestājpārbaudījumiem jāierodas ar iestājpārbaudījumu kartiņu/apliecību (kas izsniegta dokumentus iesniedzot), sejas masku un negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne vēlāk kā 72h pirms iestājpārbaudījumiem vai arī uzrādot apliecinājumu par veikto vakcināciju pret Covid-19 vai apliecinājumu par Covid-19 izslimošanas faktu, ja reflektants ir slimojis ar Covid-19.


Kā veikt Covid-19 testu? Reflektanti savlaicīgi piesakās un veic bezmaksas testu E. Gulbja laboratorijā. Testu veic 2 vai 3 dienas pirms iestājpārbaudījumu kārtošanas – 72 stundu derīgums pēc testa nodošanas. LAI PIETEIKTOS COVID-19 IZMEKLĒJUMAM zvaniet 67801112.


Vai būs iestājpārbaudījumu konsultācija? Jā, 21. jūnijā uz Tavu norādīto e-pasta adresi atnāks informācijas par konsultācijas laiku, kura notiks 22. jūnijā plkst. 15:00 vai plkst.16:00.

 

 

!!! Konsultācijas par iestājpārbaudījumiem 22.jūnijā - saites pieejamas ŠEIT! !!!

 

 


Iestājpārbaudījumu vērtēšana:

Katru reflektanta iestājpārbaudījumos izpildīto uzdevumu (zīmējumu un gleznojumu) vērtēs 3 eksperti.

Katrā izglītības programmā uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši visvairāk punktu, pie vērtējumu punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 5. jūlijā.

Ja reflektants netiks uzņemts atbilstoši izvēlētajai programmai, tad uzņemšanas komisijai ir tiesības uzaicināt reflektantu uz pārunām 6. vai 7. jūlijā par iespēju mācīties citā izglītības programmā, kurā būs vakantas vietas.

 

Kontakti:
(+371) 66154230
E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

Informācija atjaunota 22.06.2021.