Izglītojamo uzņemšana

 

2021./2022. m. g. uzņemtie reflektanti izglītības programmās /pdf/

 

2021./2022.m.g. reflektantu uzņemšanas iestājpārbaudījumu rezultāti /pdf/

 

 

Līdz 2021. gada 1. septembrim visiem uzņemtajiem reflektantiem jānosūta uz e-pastu - zaiga.plivca@rdmv.lv savs vārds, uzvārds un konta numurs stipendijas saņemšanai.

 

 

 

 

Informācija atjaunota 07.07.2021.