Izglītojamo uzņemšana

2024./2025. mācību gadā uzņemšana tiek paredzēta 5 programmās:

Apģērbu dizains

Produktu dizains

Interjera dizains

Grafikas dizains

Vizuālā māksla

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2024./2025. mācību gadam /PDF/

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem un dokumentu iesniegšana izglītības iestādē notiks no 3. jūnija līdz 25. jūnijam.

Krišjāņa Valdemāra ielā 139, Rīga, 215.kabinetā,
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

21.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Izglītības iestādes direktoram adresēts iesniegums (nepilngadīgajiem - vecāka vai personas, kas īsteno aizgādību) (paraugs)

vai

Izglītības iestādes direktoram adresēts iesniegums (ja sasniegts 18 gadu vecums) (paraugs);

2. Vispārējās pamatizglītības apguvi apliecinoša dokumenta (apliecības par pamatizglītību) kopija, uzrādot oriģinālu (līdz 2024.gada 8.jūlijam);

3. Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (līdz 2024.gada 8.jūlijam);

4. Medicīniskais izraksts par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u);

5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm;

6. Aptaujas anketa (paraugs).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Iestājpārbaudījumi notiks 26., 27., 28. jūnijā un 1. jūlijā.

Iestājpārbaudījumu grafiks /PDF/

Iestājpārbaudījumiem nepieciešamie materiāli /PDF/

 

Konsultācija iestājpārbaudījumiem

25. jūnijā, plkst.10.00, skolas sporta zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 139, Rīgā.

Pieteikties iestājpārbaudījumiem un iesniegt dokumentus  var pirms esat saņēmuši dokumentu par vispārējo pamatizglītības apguvi.

Piesakieties savlaicīgi!

 

REZULTĀTI
10.07.2024.

PĀRRUNAS
11.07.2024.

GALA REZULTĀTI
12.07.2024.

 

 

Informācija atjaunota 17.04.2024.