Izglītojamo uzņemšana

 

INFO DIENAS 2024!

 

“INFO DIENAS” KLĀTIENĒ UN ATTĀLINĀTI

Ja netiec uz skolu klātienē, piesakies kādā no attālinātajām INFO dienām, kur pastāstīsim par skolu un atbildēsim uz jūsu jautājumiem.


“INFO DIENAS” attālināti pieteikšanās

12. martā 15:00


9. aprīlī 15:00

Uz epastu tiks izsūtīts pieslēgšanās links TeamViewer programmā dienu iepriekš. Lūgums pārbaudīt arī e-pastu, vai vēstule nav nonākusi atkritnē.

“INFO DIENAS” klātienē pieteikšanās

 

13. martā 14:00

 

12. aprīlī 14:00

 

16. aprīlī 14:00


“INFO DIENAS” SKOLĀ KLĀTIENĒ, K.Valdemāra 139 izstāžu zālē.

Būs iepsējams klātienē iepazīties ar visām 5 izglītības programmām un programmu vadītājiem. Dienu iepriekš saņemsiet apstiprinošu epastu ar uzaicinājumu uz skolu.

 

Dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi notiks 2024. gada jūnijā. Informācija sekos.

2024./2025. mācību gadā uzņemšana tiek paredzēta 5 programmās: 

Apģērbu dizains

Produktu dizains

Interjera dizains

Grafikas dizains

Vizuālā māksla

 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Izglītības iestādes direktoram adresēts iesniegums (ja sasniegts 18 gadu vecums);

vai

Izglītības iestādes direktoram adresēts iesniegums (vecāka vai personas, kas īsteno aizgādību) 
2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
3. Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u);
5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm;
6. Aptaujas anketa.


Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

 

Informācija atjaunota 21.02.2024.