Izglītojamo uzņemšana

11.07.2019.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 2019./2020. mācību gada izglītojamo uzņemšanas komisija informē par uzņemšanas rezultātiem 2019./2020. mācību gadam:
 

  • Uzņemti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” īstenotajās izglītības programmās reflektanti ar šādiem kodiem: skatīt šeit

Uzņemtajiem reflektantiem jāiesniedz savs bankas konta nr., rakstot uz e-pastu ruta.vasara@rdmv.lv

 

Papildu uzņemšana izglītības programmā "Keramikas izstrādājumu dizains" (iepriekš iegūtā izglītība - vidējā izglītība) notiek no 2019. gada 11. jūlija līdz 2019. gada 19. augustam.

Dokumentu pieņemšana notiek Rīgā, K. Valdemāra ielā 139, 203. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

 

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

1. PIKC "RDMV" direktoram adresēts iesniegums /PDF/;

2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);

3. Izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli;

4. 4 fotogrāfijas 3x4 cm;

5. Personu apliecinoša dokumenta kopija;

6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem – dokumenti, kas apliecina šo statusu;

7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām – dokumenti, kuri apliecina šo statusu;

8. Var pievienot vēl citus, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus, dokumentus.

 

Uzņemšanas kārtība /PDF/

 

Katrā izglītības programmā uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši visvairāk punktu, pie vērtējumu punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

Pieteikšanās kārtība PIKC ''RDMV" dienesta viesnīcai /PDF/

 

Papildus informācija:

Tālruņa numurs: 67360823, e-pasta adrese: rdmv@rdmv.lv