Iekšējie noteikumi

Par drošību mācību ekskursijās, izglītojamo un sporta pasākumos /PDF/

 

Par drošību skolas mācību darbnīcās /PDF/

 

Par drošību ārpus stundu pasākumos /PDF/

 

Par drošību izglītojamiem /PDF/

 

Informācijas sistēmas "e-klase"lietošanas kārtība

 

Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasību nodrošināšanu /PDF/

 

Stipendijas piešķiršanas nolikums /PDF/

 

Personas datu apstrādes darbību reģistrs /PDF/

 

Reglaments par izglītojamo padomes darbību /PDF/

 

Par video novērošanu /PDF/

 

Par informācijas sistēmas drošības politiku /PDF/

 

Peronas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība /PDF/

 

Par personu datu apstrādes aizsardzību /PDF/

 

Darbinieku privātuma politika /PDF/

 

Sīkdatņu privātuma politika /PDF/

 

Attālinātu mācību norises kārtība 2021./2022. mācību gadā /PDF/

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība /PDF/

 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes /PDF/

 

Instrukcija par centralizeto eksāmenu organizēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" telpās ārkārtas situācijas laikā /PDF/

 

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" nolikums /PDF/

 

 Darba kārtības noteikumi /PDF/

 

Darbinieku profesionalās ētikas kodekss /PDF/

 

Reglaments par darba strīdu komisiju /PDF/

 

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi /PDF/

 

Individuālo mācību plānu noteikšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība /PDF/

 

Prakšu organizēšanas kārtība /PDF/

 

Trauksmes celšanas kārtība /PDF/

 

Par ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu /PDF/

 

 

 

 

Informācija atjaunota: 28.11.2022.