Iekšējie noteikumi

 

 

Stipendijas piešķiršanas nolikums/PDF/

 

Personas datu apstrādes darbību reģistrs /PDF/

 

Par video novērošanu /PDF/

 

Par informācijas sistēmas drošības politiku /PDF/

 

Par personu datu apstrādes aizsardzību /PDF/

 

Darbinieku privātuma politika /PDF/

 

Sīkdatņu privātuma politika /PDF/

 

Attālinātu mācību norises kārtība 2020./2021. mācību gadā /PDF/

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība /PDF/

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības / PDF/

 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes /PDF/

 

Instrukcija par centralizeto eksāmenu organizēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" telpās ārkārtas situācijas laikā /PDF/

 

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" nolikums /PDF/

 

 Darba kārtības noteikumi /PDF/

 

Darbinieku profesionalās ētikas kodekss /PDF/

 

Reglaments par darba strīdu komisiju /PDF/

 

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi /PDF/

 

Individuālo mācību plānu noteikšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība /PDF/

 

Prakšu organizēšanas kārtība /PDF/ 

 

Informācijas sistēmas "E-klase" lietošanas kārtība /PDF/

 

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbinieku atlīdzības un tās publiskošanas kārtība /PDF/

 

Trauksmes celšanas kārtība /PDF/

 

Par personu datu apstrādes aizsardzību /PDF/

 

Par ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu /PDF/

 

Par informācijas sistēmas drošības politiku /PDF/

 

Par video novērošanu /PDF/

 

Privātuma politika /PDF/

 

 

 

 

 

 

Informācija atjaunota: 08.05.2021.